0%
10 января 2024 года

Оцінювання діяльності на фізиці

Оціни свій рівень теоретичних знань з фізики


0%

Початковий рівень

володію навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідаю на запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні»
1 бал
описую природні явища на основі свого попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідаю на запитання, що потребують однослівної відповіді
2 бали
з допомогою вчителя зв'язно описую явище або його частини без пояснень відповідних причин, називаю фізичні чи астрономічні явища, розрізняю буквені позначення окремих фізичних чи астрономічних величин
3 бали

Середній рівень

з допомогою вчителя описую явища, без пояснень наводжу приклади, що ґрунтуються на моїх власних спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях учителя тощо
4 бали
описую явища, відтворюю значну частину навчального матеріалу, знаю одиниці вимірювання окремих фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що вивчається
5 балів
можу зі сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, інших учнів), виявляю елементарні знання основних положень (законів, понять, формул)
6 балів

Достатній рівень

можу пояснювати явища, виправляти допущені неточності, виявляю знання і розуміння основних положень (законів, понять, формул, теорій)
7 балів
умію пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки
8 балів
вільно та оперативно володію вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, наводжу приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок
9 балів

Високий рівень

вільно володію вивченим матеріалом, уміло використовую наукову термінологію, вмію опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети
10 балів
на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінюю різноманітні явища, факти, теорії, використовую здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблюю набуті знання
11 балів
маю системні знання, виявляю здібності до прийняття рішень, умію аналізувати природні явища і роблю відповідні висновки й узагальнення, умію знаходити й аналізувати додаткову інформацію
12 балів
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"