0%
06 апреля 2019 года

Інформаційно-цифрова компетентність педагога Нової української школи

Упевнене і критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Володіння цифровими інструментами з метою досягнення педагогічної мети. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

0%

Знання

Інформаційно-комунікаційні технології
Це...
Диджиталізація
Це...
Гейміфікація
Це..
Цифрова грамотність
Це..
Інше
...

Уміння

Пошук, обробка, обмін інформацією в професійно-педагогічній діяльності
Це...
Пошук, обробка, обміну інформацією в публічному просторі
Це...
Пошуку, обробка, обміну інформацією в приватному спілкуванні
Це...

Навички

Основи програмування
Це...
Кібербезпека
Це...

Ціннісні орієнтації

Алгоритмічне мислення
Це...
Медіасвідомість
Це...
Етика роботи з інформацією
Це...
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"