0%
06 ноября 2019 года

Класифікація основних історико-предметних компетентностей учнів

Компетентнісний підхід – погляд на навчання історії в школі як процес, спрямований на формування в учнів компетентності (як загальнонавчальний, так і предметний).


0%
Хронологічні
передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі
Просторові
передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі
Мовленнєві
передбачає вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії
Логічні
уміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів
Аксіологічна
передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку
Інформаційна
передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації:

Впровадження компетентісного підходу сприятиме реалізації стратегічної мети – розвитку історичної свідомості учнів через формування у них історичних знань та розвиток історичного мислення.


Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"