0%
05 февраля 2020 года

Визначення рівня загальної компетентності засобами цифрових технологій

 

Цей чек-лист допоможе виявити рівень компетентності педагога у володінні цифровими технологіями


0%

1. Інформаційна грамотність та грамотність даних

Вміння: 1) Аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність та надійність джерел даних, інформації та цифрового контенту. Аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент.
2) Керування даними, інформацією та цифровим контентом Організовувати, зберігати та вибирати дані, інформацію та контент у цифрових середовищах. Організовувати та обробляти їх у структурованому середовищі.

2. Комунікації та співпраця

Вміння: 1) Взаємодіяти за допомогою цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрової комунікації доречні у даному контексті.
2) Поширювати дані, інформацію та цифровий контент для інших за допомогою відповідних цифрових технологій, діяти в ролі посередника, знати про практики посилань та цитування.
3) Брати участь у суспільній діяльності за допомогою державних та приватних цифрових сервісів. Шукати можливості для розширення своїх прав та можливостей, та вираження громадянської позиції за допомогою відповідних цифрових технологій.
4) Знати норми поведінки та ноу-хау при використанні цифрових технологій та взаємодії у цифрових середовищах. Адаптувати комунікаційні стратегії до конкретної аудиторії та усвідомлювати культурну різноманітність та різноманітність поколінь у цифрових сер
5) Створювати та керувати однією або кількома цифровими ідентичностями, вміти захищати свою репутацію, працювати з даними, які створюються внаслідок використання кількох цифрових інструментів, середовищ та сервісів.

3. Створення цифрового контенту

Вміння: 1) Створювати та редагувати цифровий контент у різних форматах, самовиражатись цифровими засобами.
2) Змінювати, покращувати, вдосконалювати та інтегрувати інформацію та контент в існуюче ядро знань для створення нового, оригінального та релевантного контенту та знань.
3) Розуміти, як авторське право та ліцензування стосуються даних, інформації та цифрового контенту.
4) Планувати та розробляти для комп’ютерної системи послідовність зрозумілих інструкцій для вирішування даної проблеми чи виконання конкретної задачі.

4. Цифрова безпека

Вміння: 1) Захищати пристрої та цифровий контент, розуміти ризики та загрози у цифрових середовищах. Знати про заходи безпеки та захисту, належно враховувати надійність та конфіденційність.
2) Захищати особисті дані та конфіденційність в цифрових середовищах. Розуміти, як використовувати та ділитись інформацією, що ідентифікує особу, вміти захистити себе та інших від шкоди.
3) Вміти уникати ризиків здоров’ю та загроз фізичному та психологічному благополуччю при використанні цифрових технологій (наприклад, кібербулінг). Усвідомлювати роль цифрових технологій для соціального благополуччя та соціальної інклюзії.

5. Розв’язування проблем

Вміння: 1) Ідентифікувати технічні проблеми при користуванні пристроями та використанні цифрових середовищ, а також вирішувати їх (від усунення неполадок до вирішування складніших проблем).
2) Оцінювати потреби та ідентифікувати, оцінювати, обирати й використовувати цифрові інструменти та можливі технологічні рішення для задоволення цих потреб. Налагоджувати та пристосовувати цифрові середовища під особисті потреби (наприклад, доступність дл
3) Використовувати цифрові інструменти та технології для створення знань та інновацій у процесах та продуктах. Залучатись індивідуально та колективно до когнітивного опрацювання з метою розуміння та вирішення концептуальних проблем та проблемних ситуацій
4) Визначення прогалин цифрової компетентності Розуміти аспекти, у яких потрібно вдосконалити чи оновити власну цифрову компетентність. Вміти підтримати інших у розвитку їхньої цифрової компетентності. Шукати можливостей саморозвитку та бути в курсі цифр
0%

Уважно перегляньте та проаналізуйте недоліки у ваших цифрових навичках. Не зупиняйтеся на досягнутому, адже цифрова грамотність - це запорука нашого сьогодення.


Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"