0%
23 марта 2020 года

Методична компетентность майбутнього вчителя початкової школи


0%

Методичні задачі, що відіграють Важливу роль у розвитку творчої діяльності та нагромадженні професійно-методичного досвіду здобувачів вищої освіти:

- задачі, в яких вимагається проаналізувати готовий варіант розв’язання методичної ситуації, обґрунтувати доцільність (недоцільність) добору вчителем вправ, типу і структури уроку, методичного підходу до опрацювання певної теми тощо.
- задачі, для розв’язання яких необхідно вибрати один із кількох запропонованих варіантів вирішення методичної проблеми.
- задачі, що спрямовані на розвиток практично-методичних умінь (аналіз та добір завдань).
- задачі, спрямовані на самостійний пошук розв’язку методичної проблеми чи самостійне виконання методичних дій за певних умов.
- задачі, які спрямовані на з’ясування причини типових помилок усних відповідей чи письмових робіт учнів класу.

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"