0%
03 апреля 2020 года

Розвиток методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити п'ять критеріїв методичної компетентності вчителя початкових класів:

Загальнокультурний критерій;
Загальнопрофесійний критерій;
Комунікативний критерій;
Особовий критерій;
Критерій саморозвитку і самоосвіти.

Перевіримо, чи задовільняєте Ви ці критерії!


0%

Загальнокультурний критерій:

Загальний кругозір
Культура мовлення
Інформованість в області культурних навичок

Загальнопрофесійний критерій:

Володіння змістом учбових дисциплін
Володіння сучасними теоріями і технологіями навчання і виховання
Знання, що забезпечують успішність педагогічної діяльності

Комунікативний критерій:

Потреба в спілкуванні з дітьми

Особовий критерій:

Особова зрілість і відповідальність
Організованість, вимогливість
Стійкість нервової системи

Критерій саморозвитку і самоосвіти:

Самокритичність, вимогливість до себе
Дослідницький стиль діяльності
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"