0%
21 апреля 2020 года

Завершення навчального року в умовах карантину


0%

1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

- Спланувати кількість та обсяг завдань і контрольних заходів
з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів
- Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів і завдань за допомогою різних засобів обміну інформацією
- Організувати дистанційні консультації для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.
- Укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань, щоб не перевантажувати учнів і раціонально використовувати час
- Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр
- Завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної ЗЗСО на початку навчального року, з урахуванням виконання календарно-тематичних планів

2. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

- Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення про послаблення карантинних обмежень
- Мінімізувати кількість звітної документації з питань організації дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі
- Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог
- Оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень, табелі навчальних досягнень учнів не пізніше 15 червня 2020 року

3. ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ

- Організувати на початку 2020/2021 н. р. у 2–11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів
спланувати подальшу роботу із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що учні вивчали дистанційно.
- Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 н. р. суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік

4. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКОЛИ

- Зарахувати без проведення конкурсу, крім випадків, визначених законодавством (ст. 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).
(Механізм зарахування дітей до ЗЗСО визначено Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 16.04.2018 № 367 (далі — Порядок зарахування).
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"