0%
Автор чек-листа:
Волошина Марина
18 мая 2020 года

розвиток методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

У структурному плані методична компетентність включає три компоненти: професійні знання, професійні вміння, особистісні якості, які забезпечуються дидактичними, організаційноаналітичними і особистісними особливостями педагога. Ось декілька кроків, які допоможуть цього досягти.


0%
Оволодіти сукупністю професійно-методичних знань, професійнометодичних умінь і професійно значущих якостей особистості,
Виконувати професійні функції і домагатися високих результатів в педагогічній діяльності, реалізовуючись в ній особисто і професійно.
Оволодіння інтегрованою методикою навчання
Застосувати знання в педагогічній і громадській діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції.

Таким чином, під методичною компетентністю ми розуміємо системне особистісне утворення, яке виявляється у здатності до здійснення та організації процесу навчання з предмету на рівні сучасних вимог, спроможності успішного розв’язування методичних задач, що ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до викладання предмета. 
Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"