0%
29 января 2021 года

«Урахування психофізіологічних і нейропсихологічних особливостей дорослих»

Освітній процес повинен організовуватись з урахуванням аспектів функціонування психічної діяльності педагога: почуття, відчуття, емоції, увага, сприйняття тощо. Слід ретельно обрати із широкого арсеналу технік ту, яка відповідає ситуації і особливостям групи слухачів воркшопу (ураховувати використання вправ для візуалів, аудіалів, кінестетиків).


0%
«Прийняття»
Важливо бути почутим, не боятись висловити свою думку, очікуючи на критику присутніх
Індивідуальні і природні біологічні ритмами і циклами
запланувати перерву, міні-перерву; врахувати ольфакторні чинники сприйняття – шум, запахи, освітлення та ін
Вироблення індивідуальної траекторії особистісно-професійного розвитку
Використовувати методику «Світове кафе», «мозковий штурм», проектне завдання тощо.
Власні висновки
Використання метафоричних асоціативних карт
Емоційний і соціально-психологічний клімат
Проведення моніторингу емоційної сфери, за допомогою стікерів-смайлів або шкали емоцій від 0 до 10
Управління увагою
Використання лакати (колажі), малюнки, презентацію (візуальне сприйняття інформації), музичний супровід (аудіальне сприйняття інформації), психологічні вправи на взаємодію (тактильне сприйняття інформації).
Оцінювання
Проведення вправи на рефлексію; проектна діяльність; mind map; інтерактивний колаж; чек-лист професійних завдань
Ефективність навчання
Задіяння особистого досвіду учасника
Сприйняття інформації
Виконання проектів, дослідження, метафор, рольових ігр, діалогів, ведення щоденника, підготовка і виконання чек-листа, танців, пантомім і т.д.
Особистісні зміни
Використання вправ на емоційну саморегуляцію
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"