0%
664 PDF
30 мая 2021 года

Історичні компетентності

 Історичні компетентності


0%
Хронологічна
передбачає здатність учнів орієнтуватися в історичному часі, оскільки історія як безперервний процес розвивається в часі. Учень має розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу; - співвідносити історичні події, явища з періодами (епохами), орієнтуватися в наукової періодизації історії; - використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу
Просторова компетентність
передбачає здатність учнів орієнтуватися в історичному просторі, адже всі історичні події і явища існують лише у конкретному просторі. Критеріями її розвитку є такі складні уміння учнів : - співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та природними умовами; - користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних подій, процесів історії,
Інформаційно-мовленнєва компетентність
передбачає здатність учнів ефективно і грамотно працювати з різними джерелами історичної інформації та будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії. Критеріями її розвитку є такі складні уміння учнів: - самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел та відбиті в них історичні факти, явища, події; - критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела.
Логічна компетентність
передбачає здатність учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів. Критеріями її розвитку є такі складні уміння учнів: - визначати історичні поняття та застосовувати їх для пояснення історичних явищ і процесів; - аналізувати, синтезувати та узагальнювати значний обсяг фактів
Аксіологічна компетентність
передбачає здатність учнів формулювати оцінки і версії історичного руху і розвитку. Критеріями її розвитку є такі складні уміння учнів: - порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо суперечливих і уразливих питань історії; - виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб й їх роль в історичному процесі.

Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Обучение и Преподавание"Комментарии к чек-листу ()Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"