0%
Автор чек-листа:
Meri_rrr
07 июня 2022 года

Портрет сучасного вчителя для НУШ

Сучасний вчитель - педагог, який  має віртуозно поєднувати здібності з умінням методично «вкладати» в дітей все те, що вміє сам. Він не тільки навчає дітей, але і сам навчається протягом життя. 


0%
Любов до дітей
Володіння державною мовою
Емоційний IQ
вміння дати раду своїм і чужим емоціям: точно зрозуміти, оцінити і виразити їх
Адаптивність
Учитель має бути гнучким і відкритим для нових ідей і знань. Саме це сприятиме вдосконаленню педагогічної майстерності. Вивчайте новітні теорії викладання та використовуйте їх у своїй практиці.
Навчання non-stop
Нard skills
(англ. "Жорсткі" навички) – те, що можна вивчити і що можна протестувати. Прикладами є вміння швидко друкувати, володіння іноземними мовами, знання мов програмування, математичні обчислення і т.д. Тобто будь-яку навичку можна оцінити об’єктивно.
Soft skills
(англ. "М'які" навички) – компетенції універсальні, у вишах та школах ними не опікуються, а виміряти їх набагато важче. Найчастіше ступінь прояву залежить від типу особистості, особливостей характеру, темпераменту. До них найчастіше відносять комунікабельність, здатність працювати в умовах форс-мажору, схильність до командної роботи.
Володіння знаннями про права і свободи людини
Здатність до ефективної командної роботи
Креативність
Саморозвиток
Комунікабельність
90% робочого часу вчителя присвячено комунікації з іншими людьми. Тож уміння спілкуватися з учнями, їхніми батьками, адміністрацією та колегами є вкрай важливим. Як покращити спілкування? Слід викладати свої думки просто, зрозуміло та чітко. Особливо це важливо на уроці, де необхідно розкласти інформацію по поличках, побудувати логічні ланцюжки, знайти взаємозв'язок і пояснити матеріал якомога простіше. Погодьтеся, у вивченні англійської це дуже важливо!
Сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації
Терпіння
Усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини;
ІТ- технології
здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.
Вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя
Уміння «відключатися» від роботи
Давайте перерву собі й учням. Навчіться влаштовувати собі повноцінні вихідні – без дзвінків із роботи, перевірок домашніх завдань і думок щодо планів на наступний робочий тиждень.
0%

Я впевненна, що ТИ БУДЕШ ЧУДОВИМ ВЧИТЕЛЕМ!
Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"