0%
22 PDF
Автор чек-листа:
Meri_rrr
07 июня 2022 года

Розвиток методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи.

Компетентність вчителя – це сукупність його особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат.


0%
Володіння державною мовою
Любов до дітей
Здатність до навчання упродовж життя
Нard skills
(англ. "Жорсткі" навички) – те, що можна вивчити і що можна протестувати. Прикладами є вміння швидко друкувати, володіння іноземними мовами, знання мов програмування, математичні обчислення і т.д. Тобто будь-яку навичку можна оцінити об’єктивно.
Soft skills
(англ. "М'які" навички) – компетенції універсальні, у вишах та школах ними не опікуються, а виміряти їх набагато важче. Найчастіше ступінь прояву залежить від типу особистості, особливостей характеру, темпераменту. До них найчастіше відносять комунікабельність, здатність працювати в умовах форс-мажору, схильність до командної роботи.
Володіння знаннями про права і свободи людини
Здатність до ефективної командної роботи
Креативність
Саморозвиток
Емоційний IQ
вміння дати раду своїм і чужим емоціям: точно зрозуміти, оцінити і виразити їх
Комунікабельність
Сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації
Терпіння
Усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини;
ІТ- технології
здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.
Вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя
0%

Я впевненна, що ТИ БУДЕШ ЧУДОВИМ ВЧИТЕЛЕМ!


Смотрите другие чек-листы в категории "Обучение и Преподавание"Комментарии к чек-листу ()Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"