0%
09 июля 2024 года

Genel haftalık temizlik/General weekly cleaning/Генеральная еженедельная уборка

Her haftanın sonunda ve üretim döngüsünün sonunda, üretim tesislerinin - atölyenin genel temizliğinin yapılması gerekir.Tüm temizliği yukarıdan aşağıya yapıyoruz. Önce duvarları, sonra yerleri yıkayın.

At the end of each week, as well as at the end of the production cycle, it is necessary to perform a general cleaning of the production premises - workshop.We do all cleaning from top to bottom. First, wash the walls, then the floors.

В конце каждой недели, а также по окончанию производственного цикла, необходимо выполнить генеральную уборку производственного помещения - цеха.Всю уборку производим сверху - вниз. Для начала моем стены, затем полы.


0%

Atölyenin genel temizliği/General cleaning of the workshop/Генеральная уборка цеха

Tüm malzemeleri ve fazlalıkları bir sonraki odaya çıkarın. Temizlik yaptıkları odada her şeyden minimum miktarda bulunmalıdır (masalar, dolaplar, raflar vb.)/Убрать в соседнее помещение все ингредиенты, а также лишнее. В помещении, где убирают должно быть
Daha kolay yıkanabilmeleri için tüm masaları uzaklaştırmak, duvarları temizlemek gerekiyor/Нужно отодвинуть все столы, освободить стены для удобного мытья их
Elektrik panolarının ve prizlerin film ile kaplanması gerekmektedir. Böylece üzerlerine su bulaşmasın.Нужно заклеить электрощиты, розетки - пленкой. Чтобы вода не попала на них.
Yaralanmalara ve yangına yol açabilecek kazaları önlemek için elektrik panolarının ve elektrikli cihazların filmle yalıtılması gerekir.Во избежании несчастных случаев, которые могут привести к травмам и пожару - необходимо пленкой заклеить электрощиты, электроприборы.
Odayı gelecekteki nemden havalandırmak için havalandırma sistemini açın.Включить систему вентиляции - для проветривания помещения от будущей влаги.
Odanın çabuk kuruması için odaya hava vermeniz gerekir. Sirkülasyon yoksa ertesi gün odada su olacaktır.Для того чтобы помещение быстро высохло нужно сделать поступление воздуха в помещение. Если не будет циркуляции, то на следующий день в помещении будет вода.
Duvarları ve yerleri temizlemek için kullanılır - sert bir fırça ve su çekçek. Mikserlerin zemin montajını yıkamak için bir bez kullanın.Используются для мойки стен и полов - жесткая щетка, и сгон для воды. Для мойки напольного крепления миксеров - исполь
Önemli!!! Zemin ve duvarları yıkarken elektrik panellerine dikkat edin.Важно!!! Во время мытья полов и стен будь осторожен с электрощитами
Klimanın her hafta sonunda temizlenmesi zorunludur. Klimanın performansını uzatmak ve aynı zamanda çalışması sırasında kirli havayı solumamak için bu bakım gereklidir.Чистка кондиционера - обязательна в конце каждой недели. Необходимо для того чтобы продл
Her hafta temizlerseniz hava karışımsız olacaktır. Ve sadece klimanın çalışması değil, sizin ve benim için de kolay olacak.Если каждую неделю его чистить, то воздух будет без смеси. И будет лего работать не только кондиционер, но и мы с вами.
Tüm raflar tekrar yerleştirilmeden önce yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.Все стеллажи перед тем как поставить обратно - необходимо вымыть и оставить сохнуть.
Malzemeleri ve mutfak aletlerini kuru ve boş raflara yerleştiriyoruz.На сухие и пустые стеллажи мы выкладываем ингредиенты и посуду

Genel temizliğin ardından fotoğraflı tutanak göndermeniz ve temizliğin yapıldığı tarihi imzalamanız gerekmektedir.

После генеральной уборки, необходимо отправить фотоотчет и подписать дату в которую делалась уборка.


Автор: скрыт



Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"