0%
12 октября 2019 года

теорією семи інтелектів Говарда Гарднера

Вид інтелекту


0%

Вербальний інтелект

це вербальні, мовні здібності, інтелект (зокрема, провідний для педагогічних працівників, психологів, журналістів).
функціонування якого пов'язане з розвитком наочно-дієвого мислення з опорою на зорові образи і просторові уявлення.

Логіко-математичний інтелект

Це інтелект науковця, програміста, економіста. Це здатність мислити в контексті причини і наслідку, формулювати тези.
Цей вид інтелекту включає в цілому візуальне сприйняття, а також здатність створювати і маніпулювати зоровими образами.

Просторово-візуальний інтелект

цей вид інтелекту «мислить» в образах, метафорах і просторових уявленнях. Він необхідний у професійній діяльності митців, архітекторів, інженерів.
Це - розуміння музики, творчість і виконання, відчуття ритму, танець і т.д .

Музично-ритмічний інтелект

цей вид інтелекту притаманний музикантам, композиторам, співакам. Це здатність сприймати ритми і мелодії, їх створення й оцінювання.
Це - здатність адекватно сприймати поведінку інших людей, адаптуватися в суспільстві і будувати відносини .

Тілесно-кінестетичний інтелект

це інтелект нашого тіла. Такий тип інтелекту притаманний спортсменам, хірургам, механікам, акторам, танцюристам, фізіотерапевтам.
Цей вид інтелекту включає розуміння і здатність виражати емоції та думки.

Міжособистісний інтелект

До цього інтелекту відноситься таке важливе явище, як самовдосконалення, вміння мотивувати себе.
виражається в тому, як ми сприймаємо настрій, темперамент і потреби інших, як реагуємо на них.

Внутрішньоособистісний інтелект

Цей вид інтелекту включає в цілому візуальне сприйняття, а також здатність створювати і маніпулювати зоровими образами.
це здатність розуміти власний внутрішній світ. Такий інтелект дозволяє сприймати власні почуття, установки, здійснювати самоконтроль.
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"