0%
28 октября 2019 года

Розвиток загальної компетентності засобами цифрових технологій

 Що сприяє вчителю та учням активно взаємодіяти та навчатись.


0%
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
основні проблеми розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників НУШ

мотиваційно-цільова складова

когнітивна складова

операційно-діяльністна складова

рефлексійна складова

КУЛЬТУРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДНИК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Навчання із застосуванням технічних засобів, насамперед електронних, набуває все більше характеру операторської праці, під час якої зовнішні та внутрішні фактори, що діють на людину, впливають на когнітивні можливості останньої.

критичне мислення

тренування усіх учасників мережної діяльності щодо можливого впливу кібер-середовища

комп'ютерне моделювання кібер-загроз у відносно замкнених системах — корпоративних, навчальних

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Серед важливих завдань: організація і вдосконалення процесу навчання предметів у школі; самонавчання учнів; мотивація до навчання і самонавчання; розвиток рефлексії за результатами навчання та учіння.
РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Відбір різних за концептуальною спрямованістю інформаційно-комунікаційних технологій має визначатися встановленою нами необхідністю поетапного здійснення в освітній діяльності когнітивного, діяльнісного і особистісно орієнтованого підходів

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"