0%
07 января 2020 года

Етапи підготовки вчителя до уроку

     Успіх уроку значною мірою залежить від підготовки до нього вчителя. Така підготовка складається з двох етапів: попереднього і безпосереднього.


0%

Попередня підготовка до уроку

вивчення навчальної програми, поясню­вальної записки до неї, її змісту
ознайомиться з під­ручником, навчальними посібниками, зі спеціальною, пе­дагогічною і методичною літературою
звер­нути увагу на матеріальне забезпечення практичних і лаборатор­них занять

Безпосередня підготовка до уроку

формулювання мети і завдань уроку
визначення обсягу і змісту навчального матеріалу
вибір форм організації навчання
вибір методів і прийомів навчання
наочно-технічне оснащення уроку
визначення змісту й методики виконання домашньо­го завдання
складання плану-конспекту уроку
перевірка готовності вчителя до уроку
перевірка готовності учнів до уроку
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"