0%
10 февраля 2020 года

Чек-лист ключових компетентностей на уроках інформатики

Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей.


0%
Спілкування державною мовою: створення бюлетенів, проектів, обґрунтування відповідей на уроці
Створення інформаційних продуктів та грамотне і безпечне комунікування з використанням сучасних технологій державною мовою
Спілкування державною мовою: Cтворення бюлетенів, проектів, обґрунтування відповідей на уроці
Висловлювання та спілкування на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології
Спілкування іноземними мовами: Використання ПЗ на мові оригіналу, робота з онлайн-перекладачами
Використання програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом іноземними мовами
Спілкування іноземними мовами: Використання ПЗ на мові оригіналу, робота з онлайн-перекладачами
Використання програмних засобів для перекладу текстів та тлумачення іноземних слів
Спілкування іноземними мовами: Використання ПЗ на мові оригіналу, робота з онлайн-перекладачами
Оперування базовою міжнародною ІТ-термінологією
Математична компетентність: Розв’язування задач з використанням електронних таблиць та мови програмування
Розуміння, використання та створення математичних моделей об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій
Основні компетентності у природничих науках і технологіях: Робота з електронними мапами, розрахункові проекти природничого спрямування
Застосовування логічного, алгоритмічного, структурного та системного мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій
Основні компетентності у природничих науках і технологіях: Робота з електронними мапами, розрахункові проекти природничого спрямування
Планування та проведення навчальних досліджень та комп’ютерних експериментів в галузі природничих наук і технологій
Уміння вчитися впродовж життя: Дистанційне навчання, перевернуте навчання, хмарні сервіси
Організація своєї діяльності з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму
Уміння вчитися впродовж життя: Дистанційне навчання, перевернуте навчання, хмарні сервіси
Самостійне опановування новими технологіями та засобами діяльності
Обізнаність та самовираження у сфері культури: Віртуальні мистецькі подорожі, комп’ютерна графіка
грамотне і логічне висловлювання своєї думки, аргументування та ведення діалогу, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі
Обізнаність та самовираження у сфері культури: Віртуальні мистецькі подорожі, комп’ютерна графіка
Враховування художньо-естетичної складової при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).
0%

Професійна компетентність вчителя – поняття динамічне, багатогранне й багатоаспектне, його зміст змінюється у відповідності із процесами, що відбуваються в суспільстві й освіті. Структура професійної компетентності також повинна періодично видозмінюватися, корегуватися в зв’язку зі стрімким розвитком науки й практики.


Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"