0%
02 февраля 2021 года

Схема планування воркшопу


0%

Вивчення попереднього досвіду педагогів:

Що знають і вміють педагоги?
Яким чином можна враховувати інтереси (хобі) і досвід педагогів?
Які особливості притаманні слухачам групи (характеристика групи: учителі, методисти, директори та ін.)?
Як стисло розповісти слухачам про воркшоп? Що буде несподіваним? (використовувати елементи психологічної атракції і позитивної настанови)

Освітнє середовище:

Як створити передумови успішного навчання педагогів?
Які правила будуть сприяти відчуттю впевненості педагогів?
Як організувати груповий простір задля емоційного комфорту?

Передумови успішного навчання:

Як налагодити контакт із педагогами (феномен першого враження та позитивної перцепції)?
Як відбуватиметься знайомство групи (підібрати вправи на знайомство)?
Як досягти атмосфери довіри і відкритості в групі (вправи на довіру)?
Як зацікавити педагогів і допомогти їм досягти стану розпорошеної уваги (стимулювання освітньої діяльності, вправи на активізацію уваги та ін.)?

Занурення в комплексний досвід:

Які навчальні ситуації Ви плануєте, щоб сприяти педагогам зануритись у досвід? (Слід створювати практичні, орієнтовані на дії ситуації, враховуючи різні типи сприйняття інформації у педагогів (аудіали, візуали, кінестетики). Потрібно передбачити, щоб педа
Які навчальні ситуації Ви можете запропонувати у розрізі реальних професійних і життєвих ситуацій (для проведення методики «Світове кафе»)?
Як Ви створите ситуацію, щоб слухачі навчались із задоволенням (прийом ситуації успіху, психологічна атракція і настанови, ритуали знайомства і прощання)?

Активне оцінювання:

Як Ви зможете допомогти педагогам краще зрозуміти їхній професійний досвід?
Як Ви забезпечите достатній зворотній зв’язок (дібрати вправи на рефлексію)?
Як досягти того, щоб педагоги могли пов’язати нові знання зі старими? (Робота в малих групах, у командах, у дебатах).
Що Ви можете зробити, щоб досягти глибшого розуміння теми? (Рольові ігри, пантоміма, експеримент).

Запам’ятовування:

Заплануйте хвилини для перепочинку.
Дайте підказку педагогам – як вони можуть використати цей час для рефлексії (ведення щоденника, створення кросворду, створення інтелект-карт і т.д.).
Дайте можливість педагогам аналізувати досвід, малюючи або створюючи «інтелект-карти», колаж, інтерактивний плакат тощо.
Заохочуйте обмін досвідом.
Стимулюйте позитивний зворотній зв’язок.

Упровадження інновацій і функціональна інтеграція (перенесення в професійну площину):

Дайте можливість педагогам демонструвати нові знання і навички за допомогою рольових ігр, дискусій, експериментів.
Як Ви плануєте підготувати перенесення досвіду в професійне життя слухачів? (Створення ситуацій «Начеб-то…», щоб педагоги могли перевірити результати власного навчання).
Як буде відбуватись закінчення роботи? (Дайте педагогам можливість подякувати колегам за підтримку та ініціативу. Використовуйте «ритуал завершення». Цим Ви допоможете педагогам визначитись із почуттям розгубленості під час прощання).
0%

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"