0%
18 февраля 2021 года

Розвиток методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи.

Користуючись різною термінологією: «методична компетентність», «дидактико-методична компетентність» та «професійно-методична компетентність», учені майже одностайні в розумінні сутності цієї категорії, як такої, що являє собою систему спеціальнонаукових, методичних, дидактико-методичних знань, умінь й досвіду розв’язування методичних задач, що виникають під час навчання учнів окремого предмета


0%
Повинен вчитель вільно володіти державною мовою
Так, тому шо це наша рідна мова
Бути компетентним у своїй справі
Якщо, вчитель не володіє добре матеріалом, то і результат буду таким же поганим
Гнучкий
Бути готовим до всього
Креативний
Щоб кожній урок був по своєму різний та цікавий
Інноваційність
Відкритість до нових ідей
Інформаційно-комунікаційна компетентність
Опанування основою цифрової грамотності

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"