0%
21 апреля 2019 года

Соціальна компетентність педагога Нової української школи

Сучасне суспільство характеризується переходом до цифрового соціально-орієнтованого суспільства. Завдання, які постають перед Новою українською школою у сфері її відповідальності перед кожним учнем концентруються навколо проблем соціального виховання і розвитку. Тож, кваліфіковане вирішення цих проблем залежить від професійної соціальної компетентності педагога. Чек-лист побудовано у форматі 5 кроків із рекомендаціями до кожного з них. Опрацювавши послідовно крок за кроком педагог матиме можливість розвинути власну соціальну компетентність.

0%

Крок 1

Особистісні характеристики
Уміння робити вибір, когнітивний стиль, когнітивна гнучкість, уміння приймати рішення, уміння брати відповідальність, уміння адаптуватись (див. рекомендації до кроку 1)

Крок 2

Робота в команді і згуртування
Уміння безконфліктно взаємодіяти, уміння працювати в команді і групове мислення, уміння згуртувати учнівський колектив (див. рекомендації до кроку 2)

Крок 3

Співробітництво
Здатність до співробітництва в групі та команді (педагогіка співробітництва), планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій (див. рекомендації до кроку 3)

Крок 4

Розв'язання проблем
Підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних взаєминах, розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях (див. рекомендації до кроку 4)

Крок 5

Саморефлексія і самодіагностика
Здійснювати самодіагностику і діагностику для визначення рівнів соціальної компетентності суб’єктів освітнього процесу (див. рекомендації до кроку 5)

Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"