0%
04 августа 2019 года

Урахування психофізіологічних і нейропсихологічних особливостей дорослих

Для воркшопу необхідно обрати ту техніку, яка відповідає ситуації і особливостям групи слухачів воркшопу (вправи для візуалів, аудіалів, кінестетиків)


0%

Групова динаміка

Підтримувати клімат «прийняття» і жодної критики
важливо: бути почутим, не боятись висловити свою думку рекомендовано - обумовити правила поведінки під час воркшопу

Час для навчання

Запланувати - перерву, міні-перерву Врахувати – шум, запахи, освітлення

Цікаве навчання - управління власним освітнім процесом

Розробити - індивідуальну траекторію особистісно-професійного розвитку
використовувати методику «Світове кафе», «мозковий штурм», проектне завдання
Використати метафоричні асоціативні карти
Провести моніторинг емоційної сфери
стікери-смайли, шкала емоцій від 0 до 10
Подати нову інформацію блоками
за один раз не більше 3 інформаційних блоків

Управління увагою учасників

Використати символи
плакати (колажі), малюнки, презентація, музичний супровід, психологічні вправи на взаємодію
Надсилати сигнали (внутрішній, емоційний стан, настрій)
постава, жести, міміка, дихання, рухи очей

Якість розуміння інформації

Використати різноманітні дії
демонстрації, проекти, дослідження, візуальну уяву, метафори, рольові ігри, діалог, полілог, ведення щоденника, підготовка і виконання чек-листа, танці, пантоміму

Активне оцінювання

Провести вправи на рефлексію
проектна діяльність; mind map; інтерактивний колаж; чек-лист професійних завдань
Використати вправи на емоційну саморегуляцію
0%

Процес навчання стане ефективнішим, якщо буде задіяний особистий досвід учасника:)


Автор: скрытЧек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"