0%
562 PDF
19 октября 2020 года

Чек- лист Литвиненко Світлана "Чи компетентний я читач?"

Щоб визначити рівень читацької компетентності, слід мати перелік умінь, які становлять її основу і піддаються вимірюванню й оцінюванню. Чи  маю  я такі вміння?


0%

Чи маю я такі вміння для формування читацької компетентності?

 розуміти зміст твору (значення окремих, фраз,слів, речень, усього тексту), відокремлювати ключові слова, фрази;
 уявляти прочитане;  визначати тему твору, його жанрові й композиційні особливості;  знаходити в тексті потрібну (первинну, вторинну, найважливішу, надлишкову) інформацію;
 "бачити" автора, розкривати авторський смисл (ідею);  визначати порушені проблеми, висловлювати ставлення до зображеного, зокрема до героя;
 розуміти героїв (співпереживати їм, пояснювати їхні почуття, переживання, дії тощо);
 оперувати літературознавчими термінами;
 інтерпретувати прочитане;
 визначати власні смисли, з’ясовувати значення прочитаного для особистісного і читацького розвитку;
 вести діалог із текстом (автором, героями): ставити запитання, передбачати розвиток подій ,тощо .

Чи виконую я такі види діяльності для формування читацької компетентності?

 творче читання художніх; жанрів; творів різних жанрів;
 виразне читання художнього тексту;
-різні види переказу (докладний, стислий,з елементами коментаря, з творчим завданням);
-відповіді на запитання, що засвідчують розуміння змісту твору;
 складання планів і написання творчих робіт за літературними творами і на основі життєвих вражень;
- цілеспрямований пошук інформації на основі знання її джерел та вміння працювати з ними.
0%

Працювати  над розвитком  читацької  компетентності- головна задача кожного  учня!


Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Обучение и Преподавание"Комментарии к чек-листу ()Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"